Редакція «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія Фізика» інформує, що з 2019р. (випуск № 46) внесено зміни до Вимог до подання статей для публікації у журналі:

  • Автори статей повинні обов’язково вказувати унікальний ідентифікатор ORCID;
  • Мінімум 80% джерел у пристатейних списках містять DOI;
  • До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (елементи необхідно згрупувати). Графіки та рисунки мають бути високої якості (600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і ч/б малюнків) і виконані з можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в самій статті (по центру, обтікання зображення текстом забороняється) або подавати у вигляді окремих файлів у форматі JPG. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули мають бути пронумеровані і подані після посилання на них у тексті;
  • Кількість авторів однієї статті не має перевищувати 5 осіб.

Список корисних посилань (усі матеріали подані українською мовою).