Структура стекол і композитів в системі As2S3-Sb2S3-SbI3

Анотація.

Приведені результати мікрораманівських, X–променевих та термографічних досліджень свіжоприготованих та відпалених стекол в системі As2S3-Sb2S3-SbI3. Встановлена наногетерогенна будова стекол. Кристалізація стекол відбувається у декілька етапів. Структура фази, яка формується в скляній матриці під час кристалізації, відповідає структурі кристалічного сульфойодиду стибію. Розміри кристалічних включень SbSI залежать від термочасових режимів обробки стекол

Ключові слова: халькогалогенідні стекла, раманівські спектри, структура, кристалізація, сегнетоелектрики

10.24144/2415-8038.2019.45.27-38