Синтез, вирощування та структурні властивості твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I

Анотація.

Проведено синтез та вирощування монокристалів твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I. Рентгеноструктурні дослідження показали, що у системі Cu7GeSe5I - Ag7GeSe5I утворюється неперервний ряд твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I, які кристалізуються в гранецентрованiй кубiчнiй комiрцi. Встановлено, що концентраційна зміна параметра гратки відбувається у відповідності до закону Вегарда

Ключові слова: тверді розчини, синтез, вирощування, дифрактограма, параметр гратки

10.24144/2415-8038.2019.45.7-13