Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2

Анотація.

Досліджено діелектричні властивості кристалів TlIn(S0.93Se0.07)2 в околі фазових переходів при гідростатичних тисках до 700 МПа. Збільшення гідростатичного тиску призводить до зсуву аномалій діелектричної проникності в область вищих температур та появи при тисках ρ>540 МПа складної полікритичної області. Побудована фазова ρ,T-діаграма

Ключові слова: сегнетоелектрики, гідростатичний тиск, діелектрична проникність, фазові переходи

10.24144/2415-8038.2018.43.15-20