Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях

Анотація.

По отриманим раніше коефіцієнтам аналітичної форми хвильової функції дейтрона в координатному представленні для нуклон-нуклонного потенціалу Reid93 розраховані поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях. Обчислені величини тензорної Ауу і векторної Ау аналізуючих здатностей порівнюються з експериментальними даними в t- масштабуванні. В моделі імпульсного наближення також оцінені теоретичні значення тензор-тензорної Kyy та вектор-векторної Ky передач поляризації

Ключові слова: дейтрон, хвильова функція, аналітична форма, аналізуюча здатність, передача поляризації

10.24144/2415-8038.2018.43.34-40