Дейтрон: аналітичні форми хвильової функції та розподіл густини

Анотація.

По отриманим раніше коефіцієнтам чотирьох аналітичних форм хвильової функції дейтрона в координатному представленні для нуклон-нуклонного потенціалу Reid93 розраховано розподіл густини в дейтроні та густину переходу. Такі розрахунки допомагають оцінити коректність вибору аналітичної форми для апроксимації хвильової функції, а також одержати інформацію про такі характеристики дейтрона як зарядовий формфактор, тензорна поляризація та розподіл імпульсів

Ключові слова: дейтрон, хвильова функція, аналітична форма, апроксимація, розподіл густини, густина переходу

10.24144/2415-8038.2017.42.191-195