Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі

Анотація.

Приведені результати термографічних та рентгеноструктурних досліджень стекол і композитів в системі As2Se3-SbSI. Встановлено, що кристалізація стекол відбувається в декілька етапів і супроводжується аномаліями на температурних залежностях діелектричних параметрів. Структура фази, яка виникає в скляній матриці при низькотемпературному відпалі (393–453 К), відповідає структурі кристалічного сульфойодиду сурми. Визначена природа кристалічних включень, які формуються в структурній сітці в умовах високотемпературного відпалу

Ключові слова: халькогалогенідні стекла, сегнетоелектрики, кристалізація, структура

10.24144/2415-8038.2017.41.68-78