Способи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання

Анотація.

Проаналізовано існуючі способи та запропоновано вдосконалений спосіб оцінки ефективності біологічної дії джерела УФ випромінювання. Запропонований спосіб відноситься до вимірювальної техніки. Він забезпечує оцінку ефективності біологічної дії джерела УФ випромінювання за значенням ефективної енергетичної експозиції біологічної дії. Спосіб може бути використаний при атестації та сертифікації джерел штучного ультрафіолетового випромінювання та при акредитації установ, що використовують такі джерела в промислових, лікувальних, оздоровчих та санітарно-гігієнічних цілях

Ключові слова: УФ випромінювання, ефективність біологічної дії, спектральна густина променевого потоку, спектральна характеристика біологічної дії, ефективна енергетична експозиція біологічної дії

10.24144/2415-8038.2017.41.153-161