Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію

Анотація.

Досліджено концентраційну залежність рентгенолюмінесценції скловидного і полікристалічного тетрабората літію, активованого Eu2O3. Показано, що в області 330–430 нм рентгенолюмінесценція відбувається за рахунок електронних дипольних переходів між основним станом іона Eu2+ (основний терм 8S7/2) та термами змішаної 4f65d конфігурації. Рентгенолюмінесценція в області 470–800 нм зумовлена магнітними та електричними дипольними електронними переходами між основним термом 7Fj іона Eu3+ та збудженими рівнями 5D0, 5D1, 5D2 мультиплета 5Dj

Ключові слова: рентгенолюмінесценція, скловидний і полікристалічний тетраборат літію, спін-орбітальне розщеплення, мультиплет, іон, терм, електронний перехід

10.24144/2415-8038.2017.41.20-32