Оптичні властивості опромінених рентгенівськими променями тонких плівок на основі Cu6РS5I, нанесених магнетронним розпиленням

Анотація.

Тонкі плівки на основі Cu6PS5I, нанесені методом магнетронного розпилення, опромінювалися при різних часах експозиції з використанням широкосмугового випромінювання мідного аноду рентгенівської трубки. Вивчено спектри оптичного пропускання, урбахівський край оптичного поглинання та дисперсію показників заломлення опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu5.6P1.7S4.9I0.8, Cu6.4P1.1S4.6I0.9 та Cu8.0P0.7S3.6I0.7. Виявлено зменшення енергії псевдозабороненої зони та збільшення показника заломлення при збільшенні часу рентгенівського опромінювання

Ключові слова: тонка плівка, магнетронне розпилення, рентгенівське випромінювання, оптичне поглинання, показник заломлення

10.24144/2415-8038.2017.41.7-13