Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів для задач ядерного датування

Анотація.

У статті розглядається врахування різних похибок визначення активностей нуклідів природних рядів 232Th, 235U, 238U досліджуваних зразків для визначення значення часу події Te. Запропонований метод стандартних множин та методика статистичного моделювання можуть служити доповненням відомих методів ядерних хронометрів для задач ядерного датування. Статистичний метод дозволяє оцінити значення дати події у вигляді проміжку часу ΔТе для заданого розкиду значень активностей досліджуваних нуклідів. Використання методів статистичного моделювання покращують достовірність ядерного датування, дозволяють вводити довірчі інтервали для ідентифікації часу події

Ключові слова: метод стандартних множин нуклідів, ядерне датування, статистичне моделювання, час події, достовірність

10.24144/2415-8038.2017.41.94-102