Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки

Анотація.

В рамках напівкласичної ейкональної теорії розвинений метод функцій Гріна для обчислення ймовірностей і перерізів перезарядки, які просумовані за всіма кінцевими електронними станами іонів, що утворюються при одноелектронному захопленні. Досліджено вплив ефектів екранування налітаючого іона власними електронами на величину перерізу одноелектронного захоплення при швидких іон-атомних зіткненнях

Ключові слова: ейкональне наближення, функції Гріна, одноелектронна перезарядка, атом, іон

10.24144/2415-8038.2017.41.85-93