Характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі над поверхнею розчину сульфату міді в дистильованій воді

Анотація.

Досліджено просторові, спектральні і електричні характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі атмосферного тиску на поверхню розчинів сульфату міді в дистильованій воді. В спектрі випромінювання плазми спостерігалося випромінювання другої позитивної системи молекули азоту, радикалів гідроксила та продуктів дисоціації молекул сульфату міді. Імпульс струму амплітудою 150 А, тривалістю 60 нс формувався при імпульсній напрузі на електродах амплітудою біля 50 кВ. Пікове значення електричної потужності розряду складало ~ 2 МВт, а енергетичний внесок в плазму ~ 80 мДж

Ключові слова: наносекундний розряд, вода, повітря, розчин сульфату міді, наноструктури

10.24144/2415-8038.2017.41.112-119