Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування

Анотація.

Досліджено зміну твердості Н та модуля Юнга Е монокристалів та плівок Cu6PS5Br(І) у залежності від глибини занурення індентора Берковича. Вимірювання Н і Е проводили при температурі 295 К у режимі гармонічної модуляції лінійно зростаючого навантаження на індентор. Зміни числових значень Е і Н досліджених монокристалів у залежності від глибини відбитку у нано- і мікрообластях проінтерпретовані у рамках моделі деформаційного градієнта. Виявлено зменшення мікротвердості плівок типу Cu6PS5BrІ при зростанні вмісту міді, яке обумовлене наносепарацією з утворенням електропровідних кластерів та дендритів

Ключові слова: нано- і мікроіндентування, суперіонні матеріали, Cu6PS5Br(І), дислокації, твердість, розмірний ефект індентування, модель пластичності градієнта напруженості

10.24144/2415-8038.2017.41.58-67