Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu

Анотація.

На основі фоторефрактивних параметрів модифікованих термодифузією атомів міді монокристалів Sn2P2S6 реалізовано двопроменевий динамічний інтерферометр. Показано, що частотний спектр коефіцієнта голографічного підсилення в даних кристалах має максимум внаслідок процесів компенсацї. Одержано частотні характеристики такого інтерферометра

Ключові слова: динамічний інтерферометр, фоторефрактивний ефект, двохвильова взаємодія, фазова модуляція, тіогіподифосфат олова

10.24144/2415-8038.2017.41.14-19