Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону

Анотація.

Чисельним моделюванням визначені функції розподілу та середні енергії електронів, питомі втрати потужності розряду на електронні процеси, а також константи швидкостей процесів пружного і не пружного розсіяння електронів на компонентах робочої суміші в залежності від величини приведеної напруженості електричного поля в газорозрядній плазмі на суміші парів дийодиду ртуті та аргону. Встановлено значення приведеної напруженості електричного поля при якому питома потужність розряду досягає максимального значення при збудженні ексиплексної молекули монойодиду ртуті

Ключові слова: газорозрядна плазма, випромінювання ексиплексних молекул, видимий спектральний діапазон

10.24144/2415-8038.2017.41.120-125