Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6

Анотація.

Наведено результати досліджень температурних залежностей аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6 при дії зовнішнього гідростатичного тиску. Встановлено, що дія гідростатичного тиску індукує аномалію діелектричної проникності в кристалах CuСr0,5In0,5P2S6, яка відповідає сегнетиелектричному фазовому переходу. Побудована фазова х,Т-діаграма твердих розчинів CuInхСr1-хP2S6

Ключові слова: сегнетиелектрики, антисегнетоелектрики, фазові переходи, діелектричні властивості, гідростатичний тиск, фазова діаграма, дипольні стекла

10.24144/2415-8038.2017.41.79-84