Вимірювання механічних властивостей твердих тіл на інфранизьких частотах

Анотація.

Описано автоматизовану установку, яка дозволяє досліджувати модуль зсуву та інфранизькочастотне внутрішнє тертя (ВТ) з використанням оберненого крутильного маятника в режимі вільнозгасаючих або вимушених коливань на частотах 10-3−20 Гц в інтервалі відносної деформації 10−6–10−2 та діапазоні температур 100−600 K

Ключові слова: модуль зсуву, внутрішнє тертя, обернений крутильний маятник, відносна деформація

10.24144/2415-8038.2016.39.134-144