Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину

Анотація.

Виконані експериментальні дослідження люмінесценції постійного тліючого електричного розряду в парах цитозину. Отримані спектри свічення разряду в області довжин хвиль 200−500 нм. В спектрі люмінесценції виявлені більше 25 спектральних смуг. Для частини молекулярних смуг приведена їх найбільш ймовірна ідентифікація

Ключові слова: цитозин, тліючий розряд, збудження, спектр, спектральні смуги

10.24144/2415-8038.2016.39.88-92