Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x

Анотація.

Досліджено край оптичного поглинання тонкошарових структур AsxSe1-x при 0,18 <x< 0,67. Встановлено, що край власного поглинання для досліджуваних матеріалів добре узгоджується з відомим законом Тауца. Виявлено, що нахил кривих Тауца для досліджуваних матеріалів зменшується із збільшенням концентрації миш’яку, а в інтервалі концентрацій x =0,40 та x =0,50 спостерігаються особливості, як і на концентраційних залежностях енергії Тауца, що зв’язано із зміною локальної структури матеріалів

Ключові слова: енергія Тауца, показник заломлення, оптичне поглинання, ступінь іонності

10.24144/2415-8038.2016.39.57-65