Параметри газорозрядної плазми бар’єрного розряду на сумішах парів дийодіду ртуті, азоту та гелію

Анотація.

Чисельним моделюванням визначено функції розподілу електронів за енергіями, транспортні характеристики, питомі втрати потужності розряду на електронні процеси, концентрація і температура електронів, а також константи швидкостей процесів пружного і не пружного розсіяння електронів на компонентах робочої суміші і їх залежності від величини приведеної напруженості електричного поля в газорозрядній плазмі на сумішах парів дийодіду ртуті, азоту та гелію

Ключові слова: газорозрядна плазма, випромінювання ексиплексних молекул, видимий спектральний діапазон, параметри плазми, дийодід ртуті

10.24144/2415-8038.2016.39.113-119