Оптичні параметри опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu7GeS5I

Анотація.

Тонкі плівки на основі Cu6PS5I були нанесені на підкладинки з силікатного скла методом нереактивного радіочастотного магнетронного розпилення. Спектри оптичного пропускання опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu7GeS5I вивчалися в залежності від часу опромінювання. Зі збільшенням часу опромінювання спостерігається червоне зміщення короткохвильової частини спектру пропускання та максимумів інтерференції. Досліджено урбахівський край оптичного поглинання та дисперсію показника заломлення опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu7GeS5I. Показано, що під впливом рентгенівського випромінювання енергетичне положення краю поглинання зменшується, тоді як енергія Урбаха та показник заломлення збільшуються. Проаналізовано вплив рентгенівського випромінювання на оптичні параметри та процеси розупорядкування в тонких плівках Cu7GeS5I

Ключові слова: тонкі плівки, магнетронне напилення, рентгенівське випромінювання, оптичне поглинання, показник заломлення

10.24144/2415-8038.2016.39.51-56