Оптичні характеристики наносекундного розряду на суміші повітря з парами цинку

Анотація.

Наведено спектральні та енергетичні характеристики високовольтного наносекундного розряду між електродами з цинку в повітрі атмосферного тиску при малих віддалях між електродами (0,5–3 мм). Представлено будову розрядної комірки з високою неоднорідністю розподілу напруженості електричного поля в розрядному проміжку, в якому за рахунок «втікаючих» електронів та супутнього рентгенівського випромінювання запалюється однорідний розряд малого об’єму. Досліджувана плазма є селективним джерелом випромінювання в спектральному діапазоні 200270 нм, що може бути використано для розробки безвіконної, ультрафіолетової, «точкової» лампи

Ключові слова: високовольтний наносекундний розряд, цинк, повітря, спектр випромінювання, ультрафіолет

10.24144/2415-8038.2016.39.93-99