Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалу Reid93

Анотація.

Апроксимовано хвильову функцію дейтрона в координатному представленні для потенціалу Reid93. Розрахована по хвильових функціях тензорна поляризація t20 співрозмірна з раніше опублікованими результатами. По отриманим хвильовим функціям дейтрона в координатному та імпульсному представленнях розраховано його поляризаційні характеристики: тензор поляризованої мішені і тензор асиметрії. Теоретичні розрахунки добре узгоджуються з експериментальними даними

Ключові слова: дейтрон, хвильова функція, апроксимація, тензорна поляризація, асиметрія

10.24144/2415-8038.2016.39.82-87