Низькотемпературна теплопровідність і бозонний пік в склоподібному с-As2S3

Анотація.

При охолодженні і нагрівання в області кріогенних температур залежність теплопровідності в склоподібному с-As2S3 від температури демонструє гістерезис

Ключові слова: халькогенідні стекла, Раман спектроскопія, теплопровідність стекол, гістерезис теплопровідності

10.24144/2415-8038.2016.39.66-72