Модернізація системи автоматизації магнітного мас-спектрометра МИ-1201

Анотація.

Наведено опис розробленої сучасної системи автоматизації експерименту з використанням серійного магнітного мас-спектрометра МИ-1201. Проаналізовано недоліки стандартної системи автоматизації мас-спектрометричного експерименту. Критично розглянуто наявну узагальнену блок-схему установки та представлено детальний опис принципу роботи розробленої системи. Отримано мас-спектри амінокислоти триптофану на модернізованому мас-спектрометрі

Ключові слова: магнітний мас-спектрометр, електронна система, мікроконтролер, АЦП, ЦАП, CAN

10.24144/2415-8038.2016.39.128-133