Люмінесценція молекул гуаніну в газовій фазі під дією пучка електронів

Анотація.

Отримано спектри люмінесценції ізольованих молекул гуаніну в області довжин хвиль 250500 нм під дією пучка повільних електронів. У спектрі спостерігаються біля 19 спектральних смуг і ліній. Показано, що спектр випромінювання гуаніну формують процеси дисоціативного збудження молекул, дисоціативного збудження з іонізацією, збудження електронних рівнів вихідної молекули. Спостерігається явище трансмутації азотистої основи гуаніну. Обговорюються біофізичні наслідки отриманих результатів

Ключові слова: електронний пучок, паронаповнена комірка, гуанін, спектр, спектральні смуги, фрагменти

10.24144/2415-8038.2016.39.106-112