Кристалохімічний аналіз кристалічної структури PbGa2S4: модель зв'язкової валентності

Анотація.

За допомогою моделі зв’язкової валентності проведено кристалохімічний аналіз і здійснено верифікацію структурної моделі, одержаної для тернарного сульфіду PbGa2S4 з використанням порошкового методу рентгеноструктурного аналізу

Ключові слова: кристалічна структура, неорганічні сполуки, халькогеніди, складні сульфіди, модель зв’язкової валентності

10.24144/2415-8038.2016.39.7-11