Фазові перетворення в аморфних плівках SbxTe100-x

Анотація.

Наведено результати досліджень температурних залежностей електричного опору R та оптичного пропускання θ аморфних плівок SbxTe100-x. Встановлено, що кристалізація плівок супроводжується різким зменшенням R і θ. Параметри переходу «аморфна фаза → кристалічна фаза» залежать від хімічного складу плівок та швидкості нагрівання

Ключові слова: халькогенідні матеріали, аморфні плівки, фазові перетворення, кристалізація, комірки пам’яті

10.24144/2415-8038.2016.39.44-50