Дослідження характеристик імпульсного розряду над поверхнею водного розчину хлористого цинку

Анотація.

Досліджено просторові, спектральні та електричні характеристики наносекундного розряду над поверхнею дистильованої води та водяного розчину хлористого цинку. В спектрі випромінювання плазми спостерігалося випромінювання другої позитивної системи молекул азоту та випромінювання радикалів ОН*. Імпульс струму амплітудою 170 А, тривалістю 60 нс формувався імпульсом напруги амплітудою близько 30 кВ та забезпечував пікове значення потужності на рівні 4 МВт та енергетичний внесок за імпульс ~ 0,13 Дж

Ключові слова: наносекундний розряд, дистильована вода, водяний розчин хлористого цинку

10.24144/2415-8038.2016.39.100-105