ISSN 2415-8038
uk Українська

Умови публікації

Кількість авторів однієї статті не має перевищувати 5 осіб. У разі подання статті англійською мовою, авторам необхідно надати переклад її вмісту українською мовою для процесу рецензування. Під час розгляду матеріалів, редакція журналу надає перевагу статтям, підготовленим англійською мовою.

Стаття повинна бути оформлена відповідно до Загальних вимог до оформлення рукописів.

Рукопис надсилається на розгляд редакції у форматі *.doc або *.docx.

Редакція залишає за собою право проводити редагування рукопису.

Обсяг статті не має бути менше 6 сторінок і перевищувати 12 сторінок (формат А4) (3000–7000 слів). Усі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об'єкти повинні бути згрупованими). Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі JPG (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах. Рекомендований розмір шрифту для об'єктів, що містять текст, а також таблиць – шрифт Times New Roman, 10 кеглем.

Кожна стаття проходить три етапи контролю: первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей; перевірка на плагіат і якість цитування; зовнішнє наукове рецензування відповідно до Положення про рецензування. Стаття повертається на доопрацювання в разі порушення вимог до оформлення.

Редакція категорично засуджує прояв плагіату в статтях і розглядає його як порушення авторських прав і наукової етики. При виявленні в статті більше 20 % запозиченого тексту без відповідних посилань і використання лапок, стаття кваліфікується як та, що містить плагіат. Детальніше про це в розділі Політика протидії плагіату.

Вартість публікації наукових статей у журналі (на період воєнного стану) - 5000 грн. Переклад англійською мовою не входить у вартість.