ISSN 2415-8038
uk Українська

Процес рецензування

Процедура рецензування (експертної оцінки) проводиться для забезпечення високого науково-теоретичного рівня Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Фізика». Мета огляду – сприяти ретельному відбору авторських рукописів для публікації, надання об'єктивної оцінки якості поданого матеріалу, а також визначення якості рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. Усі рецензенти мають бути об'єктивними та дотримуватися положень розділу Публікаційна етика.

 1. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» дотримується «подвійного сліпого» рецензування, згідно з яким експертна оцінка здійснюється в анонімному порядку як для рецензента, так і для авторів.
 2. До етапу рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до розділу Загальні вимоги до оформлення рукописів, які пройшли первинний контроль в редакції.
 3. Первинну експертизу наукової статті проводить головний редактор або його заступник.
 4. У разі дотримання вимог до публікації журналу, рукопис статті передається технічному редактору, який надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора або авторів (відбувається процес кодування статті).
 5. Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідального за науковий напрям за змістом статті, а також зовнішнім рецензентам.
 6. Членом редколегії і зовнішніми рецензентами, яким була відправлена закодована стаття, заповнюються типові форми рецензії та вибирається один з варіантів:
  • рекомендовано до публікації;
  • рекомендовано до публікації після доопрацювання;
  • не рекомендовано до публікації.

  У разі відмови або необхідності доопрацювання, рецензент має надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Незалежний експерт в області дослідження має розглянути рукопис протягом двох тижнів з моменту отримання статті.

 7. Рекомендації рецензентів направляються електронною поштою технічному редактору. Статті, які потребують доопрацювання, надсилаються авторам з конкретними рекомендаціями для поліпшення якості матеріалу без ідентифікації рецензентів.
 8. Доопрацьований варіант статті відправляється в редакційну колегію для повторної перевірки та рецензування. У разі повторного негативного результату рецензування, стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 9. Остаточне рішення про публікацію статті приймається на засіданні редакційної колегії, на якому враховуються отримані рецензії та звіти перевірки на плагіат.
 10. Рішення редколегії повідомляється автору. Редакція журналу не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 11. Подальша робота зі статтею, що була прийнята до публікації, здійснюється редакційною колегією відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.
 12. Рецензії та рекомендації для кожної статті зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня публікації номера журналу, у якому розміщена рецензована стаття.

Усі етапи роботи над рукописом, починаючи від надходження статті до редактора і до її публікації, описані в таблиці, поданій нижче.

Усі етапи роботи над рукописом, починаючи від надходження статті до редактора і до її публікації, описані в таблиці, поданій нижче.