Апроксимація фаз розсіяння для потенціалу Argonne v18

Анотація.

Проведено апроксимацію фаз np-розсіяння, одержаних для реалістичного феноменологічного нуклон-нуклонного потенціалу Argonne v18. Апроксимаційну функцію використано у якості добре відомого співвідношення квадратичної функції для параболічного типу. Розраховані коефіцієнти цієї функції, що отримані для фазових зсувів за допомогою методу фазових функцій, порівнюються з характеристиками результатів апроксимації фаз розсіяння з оригінальної роботи

Ключові слова: метод фазових функцій, нуклон-нуклонне розсіяння, апроксимація, фазові зсуви, потенціал Argonne v18

10.24144/2415-8038.2019.46.129-136