Збудження електронним ударом нижчих рівнів атомів Mg, Ca та Sr

Анотація.

Розраховані в рамках методу R-матриці з B-сплайнами інтегральні (ІП) та диференціальні (ДП) перерізи збудження електронним ударом нижчих станів атомів Mg, Ca і Sr порівняні між собою для виявлення подібності/розбіжності у їх поведінці. Розклади сильного зв‘язку включали, відповідно, 37 зв‘язаних станів атома Mg, 39 станів атома Ca та 31 стан атома Sr. Обговорено зв’язок енергетичної структури атомних систем Mg, Ca та Sr і характеру поведінки ІП та ДП їх збудження електронами

Ключові слова: атоми Mg, Ca і Sr, розсіяння електронів, метод R-матриці з B-сплайнами, інтегральні і диференціальні перерізи збудження

10.24144/2415-8038.2016.40.122-129