Вплив технологічного модифікування на рефрактометричні властивості склоподібного As2S5

Анотація.

Досліджено вплив умов синтезу на оптико-рефрактометричні (ОР) властивості склоподібного As2S5. Розраховано значення ОР-квазіконстант ηs, характеристичних енергій дисперсії Es і долі іонності зв’язку f в ОР-шкалі. За зміною квазіконстанти η2 зроблено висновок про оптимальні умови синтезу склоподібного As2S5

Ключові слова: синтез, склоподібний, рефракція, квазіконстанти, характеристичні енергії

10.24144/2415-8038.2016.40.98-105