Асимптотики фазової та хвильової функцій

Анотація.

Для одно- і двоканального нуклон-нуклонного розсіяння розглянуто асимптотику хвильової функції. Враховано асимптотичну поведінку фазової функції при r0→0. Асимптотика хвильової функції не буде ~r0 l+1, а матиме складніший вид та визначатиметься також і поведінкою потенціалу поблизу початку координат. Розглянуто випадки для несингулярного (слабо сингулярного) і сильно сингулярного потенціалів. Проведено чисельні розрахунки фазової, амплітудної та хвильової функцій для нуклон-нуклонного потенціалу Argonne v18. Розглядались 1S0 -, 3P0 -, 3P1- стани для np-системи

Ключові слова: фазовий зсув, розсіяння, канал, асимптотика

10.24144/2415-8038.2016.40.106-112