Метод фазових функцій і зв’язані канали в нуклон-нуклонному розсіянні

Анотація.

Проаналізовано переваги і недоліки параметризацій у рамках методу фазових функцій для знаходження фазових зсувів змішаних станів системи двох нуклонів. Згідно параметризації Стаппа розраховано фазові зсуви дейтрона. Порівнюються отримані теоретичні розрахунки з раніше опублікованими

Ключові слова: фазовий зсув, дейтрон, розсіяння, параметризація, канал