Головний редактор

д-р фіз.-мат. наук, Академік та керівник Закарпатського осередку Академії технологічних наук України, член Американського фізичного товариства, професор, Ужгородський національний університет, Україна

Заступник головного редактора

д-р фіз.-мат. наук, професор, Ужгородський національний університет, Україна

Відповідальні секретарі

канд. фіз.-мат. наук, доцент, Ужгородський національний університет, Україна

Члени редакційної колегії

д-р фіз.-мат. наук, професор, член-корреспондент НАН України, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор, Ужгородський національний університет, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор, Ужгородський національний університет, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор, Ужгородський національний університет, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор, Ужгородський національний університет, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор, Ужгородський національний університет, Україна

канд. фіз.-мат. наук, доцент, Ужгородський національний університет, Україна

канд. фіз.-мат. наук, доцент, Ужгородський національний університет, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор, Вільнюський університет, Литва

д-р фіз.-мат. наук, професор, Політехнічний університет, Польща

д-р фіз.-мат. наук, професор, Інститут експериментальної фізики Словацької АН, Словаччина

д-р фіз.-мат. наук, професор, Інститут фізики, Кошицький університет ім. Шафарика, Словаччина

д-р фіз.-мат. наук, професор, Карлів університет у Празі, Чехія

д-р фіз.-мат. наук, професор, Університет Норд, Хорватія

д-р фіз.-мат. наук, професор, Університет країни Басків, Іспанія

канд. фіз.-мат. наук, доцент, Інститут фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, Угорщина

PhD, Університет Лафборо, Великобританія

професор, Лундський університет, Швеція

PhD, Токійський університет, Японія

професор, Аргонська національна лабораторія, США

д-р техн. наук, професор, Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна