ISSN 2415-8038 e-ISSN 2786-6688
uk Українська

Політика антиплагіату

Редакція «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Фізика» повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб і дотримання етики наукового цитування.

Автори повинні забезпечувати:

  • оригінальність поданих статей, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях будь-якими мовами;
  • відсутність плагіату;
  • посилання на відповідні джерела, якщо використовуються праці або тексти третіх осіб.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» використовує програмне забезпечення «Unicheck» для виявлення випадків наявності плагіату.

З метою запобігання плагіату, редакційна колегія здійснює наступні заходи:

  • стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело;
  • під час розгляду статті робиться висновок щодо відсутності або наявності плагіату.

Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як прояв неетичних дій. Рукописи, які надходять до редколегії, перевіряються на оригінальність за такими показниками: якщо оригінальність тексту складає понад 85 %, то матеріал допускається до рецензування; від 70 до 85 % оригінальності тексту – автору потрібно перевірити правильність оформлення цитувань та посилань на використані джерела; менше 70 % оригінальності тексту – матеріал до розгляду не приймається.