ISSN 2415-8038 e-ISSN 2786-6688
uk Українська

Цілі та проблематика

Редакційна політика «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Фізика» базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав. Головним критерієм відбору матеріалів для публікації є їх новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданої роботи.

Метою Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Фізика» є обмін науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень у галузі фізики, що орієнтовані на підготовку фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю.

Завдання журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у національному господарстві, впровадження інновацій у виробництво;
  • налагодження партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

У журналі друкуються представники сучасної української наукової еліти, аспіранти, магістри, студенти закладів вищої освіти, працівники аграрної сфери, державні службовці, а також вчені інших країн.

Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» характеризується відданою командою професійних редакторів, високими стандартами редагування та виробництва копій, швидкою публікацією та редакційною незалежністю.

Статті приймаються до розгляду із суворим дотриманням Загальних вимог до оформлення рукописів. Під час відбору матеріалів до публікації, редакційна колегія звертає особливу увагу на оригінальність, інноваційність, точність, теоретичну та практичну значимість результатів статті.