ISSN 2415-8038 (Print)

Тематика журналу „Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика” охоплює: фізику конденсованих систем, ядерну фізику, атомну та молекулярну фізику, теорію поля та фізику елементарних частинок, астрофізику, фізичну електроніку, прикладну фізику, міждисциплінарну фізику та суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, хроніку, персоналії та бібліографію.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Реєстрація в ДАК України: Постанова № 1-05 / 8 від 22.12.2010 р, Журнал включений до нового Переліку наукових фахових видань з фізики, затвердженого Президією ВАК України (постанова президії ВАК України від 13.07.2015 р. № 747).

Спеціальність ДАК: 01.

Засновники видання: Ужгородський національний університет, Закарпатське відділення Українського фізичного товариства.

Рік заснування: 1997.

Періодичність випуску: двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор:

Заступники головного редактора: П. Пуга,

Відповідальні секретарі: Н. Попович,

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі вітчизняні та закордонні вчені із Білорусі, Литви, Норвегії, України. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. Більш детальна інформація про це розміщена в розділі Політика відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів.

Індексація. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
BASE
BASE logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
Crossref
Crossref
OpenAIRE
OpenAIRE logo
WorldCat
WorldCat logo