ISSN 2415-8038
uk Українська

Головна

ISSN 2415-8038 (Print)

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн, теми яких охоплюють широкий спектр актуальних питань фізико-математичних дисциплін. У журналі публікуються результати досліджень представників сучасної світової наукової еліти, аспірантів, магістрів, працівників різних спеціальностей з фізико-математичних дисциплін. Тематика журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» охоплює: фізику конденсованих систем, ядерну фізику, атомну та молекулярну фізику, теорію поля та фізику елементарних частинок, астрофізику, фізичну електроніку, прикладну фізику, міждисциплінарну фізику та суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, хроніку, персоналії та бібліографію.

Реєстрація в ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р. Журнал включений до нового Переліку наукових фахових видань з фізики, затвердженого Президією ВАК України (постанова президії ВАК України від 13.07.2015 р. № 747). Журнал також включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей: 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019 р.).

Спеціальність ДАК: 01.

Засновники видання: Ужгородський національний університетЗакарпатське відділення Українського фізичного товариства.

Рік заснування: 1997.

Періодичність випуску: двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Мова видання: англійська.

Головний редактор: 

Заступник головного редактора: П. Пуга.

Відповідальний секретар: Н. Попович.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі вчені із України, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії, Хорватії, Іспанії, Угорщини, Великобританії, Швеції, Японії, США. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. Більш детальна інформація про це розміщена в розділі Політика відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів.

Індексація. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Індексація журналу