Утворення структурованих плівок при опроміненні водного розчину мідного купоросу потужним лазерним випромінюванням

Анотація.

Актуальність. Серед фізичних методів структурування поверхні металів, діелектриків та напівпровідників особливе місце займають лазерні методи, коли безпосередньо лазерне випромінювання діє на поверхню твердого тіла.

Мета. Метою цієї роботи є з’ясування можливості отримання структурованої поверхні методом лазерностимульованого випаровування розчинів солей, розміщених на поверхні твердого тіла.

Методи. Для цього здійснено дослідження процесу формування плівок на поверхні скла при опроміненні однопроцентного водного розчину мідного купоросу потужним випромінюванням лазера на ітрій-алюмінієвому гранаті з довжиною хвилі генерації 1,06 мкм і тривалістю імпульсу 40 нс.

Результати. Структура й властивості отриманої за таких умов плівки порівнюються зі структурою та властивостями контрольної плівки, утвореної внаслідок висихання такого ж об’єму розчину мідного купоросу однакової концентрації, але без впливу лазерного випромінювання. Ця контрольна плівка є однорідною, без будь-яких структурних елементів. Плівка ж, яка утворилася під дією лазерного випромінювання є структурованою – вона містить характерні листкоподібні елементи з розмірами 0,5–2 мкм. Досліджено спектри пропускання обох плівок в області 300–800 нм.

Висновки. Виявлено, що пропускання контрольної плівки дещо зменшується під час збільшення довжини хвилі падаючого світла. Пропускання ж плівки, отриманої під дією лазерного випромінювання, практично не залежить від довжини хвилі, однак приблизно у 3–2,5 рази менше пропускання контрольної плівки Ключові слова: утворення структурованих плівок, випромінювання лазера на ітрій-алюмінієвому гранаті, водний розчин мідного купоросу, мікрофотографії плівок, спектри пропускання

Ключові слова: утворення структурованих плівок, випромінювання лазера на ітрій-алюмінієвому гранаті, водний розчин мідного купоросу, мікрофотографії плівок, спектри пропускання

https://doi.org/10.24144/2415-8038.2021.49.43-47