Випуск 49, 2021

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

Юрій Михайлович Батаєв Микола Миколайович Батаєв Оксана Олександрівна Корнієнко Олена Михайлівна Лавриненко Олеся Юріївна Павленко

ЕПР-спектральні, магнітні та іонні характеристики порошків CeO2, Yb2O3, Yb2O3-CeO2 та кераміки на їх основі

Сергій Володимирович Бобирь

Розробка і застосування простої моделі для розрахунку параметрів квантової дифузії атомів рубідію, водню і дейтерію

Віталій Вікторович Левченко

Удосконалення термометричного контролю обладнання АЕС на підставі дослідження можливості використання інтелектуальних датчиків

Бріттані Флорес Тереза Тран

Використання нейронних мереж під час формування якісного згладженого звукового сигналу

Іван Іванович Бондар Василь Васильович Суран Олександр Йосипович Миня Олександр Камілович Шуаібов ​​Ігор Васильович Шевера Василь Миколайович Красилинець

Утворення структурованих плівок при опроміненні водного розчину мідного купоросу потужним лазерним випромінюванням

Олександр Юрійович Журавльов Олександр Васильович Шиян Борис Михайлович Широков Ігор Вікторович Колодій Сергій Миколайович Шолохов

Сублімаційний процес отримання кремнієвих плівок з дисиліцидів молібдена та вольфраму

Олег Олександрович Парлаг Володимир Трохимович Маслюк Євген Володимирович Олейніков Ігор Васильович Пилипчинець Олександр Іванович Лендел

Структура масових розподілів виходів продуктів фотоподілу 232Th гальмівним випромінюванням з енергією 17.5 МеВ

Віктор Федорович Горбань Анатолій Опанасович Андрєєв В'ячеслав Олександрович Столбовий Сергій Олексійович Фірстов Мирослав Васильович Карпець

Вплив параметра решітки на формування фізико-механічних властивостей високоентропійних покриттів