Випуск 48, 2020

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

М.І. Бабіля І.О.Шендер А.І. Погодін В.С. Біланич І.П. Студеняк

Механічні властивості суперіонних композитів на основі (Cu1−xAgx)7SiS5I

І.М. Шкирта А.Ф. Катаниця Я.В. Пожо І.І. Небола І.І. Марьян

Модельні розрахунки дисперсійних залежностей структур типу BaTiOз частковою заселеністю різних кристалографічних позицій

І.І. Небола А.Ф. Катаниця Ю.О. Пал А.Я. Штейфан В.І. Сідей І.П. Студеняк

Теоретичні розрахунки фононних спектрів кристалів Cu7GeSe5I і Ag7GeSe5I

І.І. Трикур М.Ю. Січка С.О. Корпош Т.І. Ясінко Р.П. Пісак А.М. Потапчук В.М. Різак

Вплив аміаку на оптичні параметри плівок пурпурних мембран, модифікованих детергентом, в золь-гельній матриці

І.В. Пилипчинець Є.В. Олейников О.О. Парлаг

Розрахунок виходів продуктів фотоподілу ядер актинідів – джерел запізнілого гамма-випромінювання для потреб аналізу їх ізотопного складу

Б.М. Бондар Б.Ю. Лещенко І.М. Каденко

Підсилення виходу гамма-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ізотопами кадмію

В.І. Роман Оксана Михайлівна Поп І.В. Пилипчинець

Теоретичні розрахунки електронного збудження найнижчих автоіонізаційних станів атома Rb

Н.Ю. Кондор О.В. Єгіазарян В.Ю. Лазур

Розрахунки енергетичної структури атомів P, S методом R-матриці з B-сплайнами

В.І. Кудак В.М. Періг І.Є. Молотов

Вплив плям та пульсацій на визначення елементів орбіти третього тіла в затемнювано подвійних системах

О.К. Шуаібов О.Й. Миня Р.В. Грицак Антоніна Олександрівна Малініна З.Т. Гомокі Олександр Миколайович Малінін І.В. Шевера В.В. Данило

Характеристики перенапруженого наносекундного розряду між електродом з міді і електродом з цинку в аргоні

Ш.Ш. Демеш О. В. Васильєв Є.Ю. Ремета

Потенціальне розсіювання електрона на біомолекулах амінокислот треоніну та тирозину