Випуск 47, 2020

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

В.К. Кириленко М.О. Дуркот М.М. Поп Р.П. Пісак В.М. Рубіш

Дослідження халькогенідних матеріалів для пристроїв пам’яті з довільним доступом на базі фазових переходів

І.О.Шендер А.І. Погодін С.М. Березнюк М.Й. Філеп О.П. Кохан І.П. Студеняк

Вплив катіонного заміщення на електричну провідність суперіонної кераміки на основі мікрокристалічних порошків (Cu1−xAgx)7SiS5

І.Й. Росола О.І. Чобаль Л.І. Макар В.М. Рубіш В.М. Різак

Спектральна залежність температурного приросту показника заломлення стекол системи As–S

М.Й. Філеп А.І. Погодін М.М. Лучинець А.А. Когутич Т.О. Малаховська О.П. Кохан М.Ю. Сабов І.П. Студеняк

Термоелектричні параметри монокристалів зі структурою аргіродиту в системах Cu7PS6–Cu6PS5Br та Cu7PS6–Cu6PS5

В. Бунда С. Бунда А. Фегер

Ріст, кристалічна структура та механізм фотопровідності монокристалів BiOCl

Т.В. Ковалінська І.А. Хомич В.І. Сахно Ю.В. Іванов О.В. Мельниченко В.В. Шлапацька

Радіаційні функціональні дослідження тонких полімерних плівок для кваліфікації на використання в критичному обладнанні ядерних об’єктів

В.О. Боровик І.І. Шафраньош О.О. Боровик

Двоступенева автоіонізація атомів стронцію та барію при збудженні електронним ударом

Антоніна Олександрівна Малініна І.І. Аксенюк Крістіан Бейлович Молнар

Оптичні характеристики газоразрядного випромінювача помаранчево-червоного спектрального діапазону

В.С. Вукстич Л.Г. Романова Т.А. Снігурська О.В. Снігурський

Дисоціативна іонізація молекули треоніну низькоенергетичними електронами

Ш.Ш. Демеш О. В. Васильєв Є.Ю. Ремета

Опис процесу однократної іонізації складних молекул

В.Ю. Шпеник М.І. Шафраньош Ш.Б. Молнар О.О. Шпеник Ю.Ю. Свида М.І. Суховія І.І. Шафраньош

Люмінесценція нуклеотидної основи гуаніну за різних способах збудження