Випуск 45, 2019

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

10.24144/2415-8038.2019.45

А.І. Погодін М.М. Лучинець М.Й. Філеп О.П. Кохан І.П. Студеняк П. Куш

Синтез, вирощування та структурні властивості твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I

О.В. Шуста П.П. Гуранич О.Г. Сливка В.С. Шуста P. Huranych

Температурна поведінка краю фундаментального поглинання кристалів CuCr0.3In0.7P2S6

А.І. Погодін О.П. Кохан О.О. Ямковий Л.М. Сусліков І.П. Студеняк

Електричні властивості композитів на основі твердих розчинів суперіонних провідників (Cu1−xAgx)7SiS5I

В.М. Рубіш С.М. Гасинець О.М. Грещук Л.І. Макар О.А. Микайло Р.П. Пісак І.М. Різак А.М. Соломон В.О. Юхимчук Т.І. Ясінко

Структура стекол і композитів в системі As2S3-Sb2S3-SbI3

Володимир Михайлович Мазур Зоя Михайлівна Біган Петро Сергійович Деречкей Д.М. Симочко

Дослідження збудження ізомерного стану 11/2 ядра 137Ва в реакції (γ, γ′)m

І.В. Пилипчинець О.О. Парлаг В.Т. Маслюк Олександр Іванович Лендєл М.І. Романюк І.Г. Мегела О.М. Турховський

Двошарові мішені для формування пучків високоенергетичних фотонів на електронному прискорювачі – мікротроні М-30

І.А. Хомич Т.В. Ковалінська В.І. Сахно

Радіаційні проблеми функціональних випробувань обладнання АЕС на електрофізичній установці ІЯД НАН України

В.Ю. Лазур С.І. Мигалина О.K. Рейтій В.В. Рубіш М.І. Карбованець

Матричні елементи диполь-дипольної взаємодії між двома дворівневими атомами, розташованими на довільній відстані один від одного

А.І. Гайсак І.І. Гайсак

Сингулярний розв’язок рівняння Шредінгера для атома водню

В.М. Симулик Т.М. Заяць

Різноманіття підходів до питання про виведення рівняння Дірака

М.Я. Євич М.І. Карбованець

Перезарядка у двічі збуджені стани при повільних іон-молекулярних зіткненнях

В.М. Симулик Т.М. Заяць

Опис поздовжніх електромагнітних хвиль рівняннями Максвелла

Норберт Йосипович Бенце Олександр Іванович Лендєл Золтан Золтанович Торич

Моделі померона при енергіях ВАК

В.І. Кудак Л.С. Шакун В.М. Періг В.Є. Саваневич

Порівняння точностей положень геосинхронних об’єктів різним програмним забезпеченням

О.M. Кожухов С.В. Рищенко Т.О. Дементьєв В.П. Єпішев І.І. Мотрунич І.Ф. Найбауер В.М. Періг В.І. Кудак Д.М. Кожухов О.М. Піскун

Оцінка стану космічних апаратів типу CubeSat за оптичними спостереженнями (на прикладі КА ARKYD 6А)