Випуск 43, 2018

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

А.І. Погодін М.Й. Філеп М.М. Лучинець О.О. Ямковий О.П. Кохан І.П. Студеняк

Синтез, вирощування та структурні дослідження монокристалів Cu7SiS5I, Ag7SiS5I та твердих розчинів на їх основі

Р.Р. Росул П.П. Гуранич О.О. Гомоннай О.Г. Сливка P. Huranych О.В. Гомоннай В.М. Рубіш Г.Т. Горват

Фазові переходи в полікристалах TlIn(S0.93Se0.07)2

О.В. Шуста О.Г. Сливка В.С. Шуста В.A. Калитин І. Петришинець

Фазова ρ,Т-діаграма шаруватих кристалів  CuCr0.9In0.1P2S6

Г.В. Васильєва Ю.М. Килівник С.І. Вучкан О.Я. Сич І.Ю. Сийка

Кінетика сорбції іонів Sr2+ з водних розчинів синтетичними неорганічними сорбентами

В.І. Жаба

Аналітичні форми хвильової функції дейтрона і поляризаційні спостережувані в A(d,d’)X- реакціях

В.П. Єпішев І.І. Мотрунич В.М. Періг П.П. Сухов К.П. Сухов Р.К. Павлажек

Про можливості контролю поведінки геосинхронних об'єктів за результатами їх наземних спостережень

В.І. Кудак В.М. Періг С. Вербицький

Фотометрія близького до Землі астероїда Florence (3122)

В.П. Єпішев П.П. Сухов І.І. Мотрунич В.І. Кашуба В.І. Кудак В.М. Періг К.П. Сухов І.Ф. Найбауер

Комплексні спостереження маневруючих геосинхронних об'єктів українськими наземними засобами

П. П. Маркуш А.М. Завілопуло О.Б. Шпеник

Мас-спектрометричні дослідження складу сірки і селену у газовій фазі електронним ударом

В.І. Роман Л.О. Бандурина

Іонізація та автоіонізація атома рубідію електронним ударом

В.О. Боровик І.І. Шафраньош О.О. Боровик

Перерізи автоіонізації атомів цезію та барію при збудженні 5р6 оболонки електронним ударом

Антоніна Олександрівна Малініна Олександр Миколайович Малінін О.К. Шуаібов В.В. Данило

Параметри плазми сильнострумого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів міді

Ш.Ш. Демеш В.І. Келемен Є.Ю. Ремета

Пружне розсіювання електрона молекулами CF2Cl та CF3 у потенціальному підході

Л.О. Бандурина С.В. Гедеон

Непружне розсіяння електронів на збуджених атомах барію

В.В. Кузьма М.І. Шафраньош І.Є. Митропольський М.І. Суховія Ю.Ю. Свида І.І. Шафраньош

Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станах під дією електронного пучка

В.С. Мельник І.В. Шевера

Модуляція коливань у резонансній системі із змінною власною частотою

Т.В. Ковалінська О.А. Жернов В.І. Сахно Т.М. Маєвська Ю.В. Іванов В.Г. Ніколаєв Л.О. Сахно В.В. Шлапацька

Дослідження можливостей застосування продуктів радіолізу води в медичних цілях