Випуск 42, 2017

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

Б. Біланич О. Шиленко В. Команіцкій В.С. Біланич О. Фегер В.М. Різак

Виготовлення елементів захисту інформації на плівці As4Se96 методом електронно-променевої літографії

В.М. Рубіш М.М. Поп О.А. Микайло С.О. Костюкевич А.А. Крючин М.О. Дуркот Т.І. Ясінко К.В. Костюкевич

Лазерно-індуковані зміни оптичних характеристик аморфних плівок системи As-Sb-S

І.І. Сакалош І.І. Трикур М.Ю. Січка І.Й. Цьома В.М. Різак

Особливості підготовки торців кварцових оптичних волокон для нанесення плівок бактеріородопсину

Л.Ю. Хархаліс К.Є. Глухов Т.Я. Бабука

Моделювання електронної і граткової підсистем в шаруватому кристалі β-InSe з перших принципів

І.І. Небола А.Я. Штейфан А.Ф. Катаниця І.П. Студеняк

Фононні спектри сімейства аргіродитів

К.Є. Глухов Л.Ю. Хархаліс Т.Я. Бабука

Ab initio дослідження оптичних характеристик антиферомагнетика FePS3

В.Ю. Лазур М.І. Карбованець В.В. Алексій С.І. Мигалина

Метод функцій Гріна в теорії одноелектронної перезарядки молекулярного іона водню на голих ядрах

Антоніна Олександрівна Малініна Олександр Миколайович Малінін

Оптичні характеристики двосмугової ексилампи бар'єрного розряду на молекулах монойодіду та моноброміду ртуті

П.П. Гуранич О.В. Шуста О.Г. Сливка В.С. Шуста P. Huranych

Край фундаментального поглинання шаруватих кристалів Ag0.05Cu0.95InP2S6

Т.І. Велеган М.М. Руснак М.І. Карбованець

Вплив електронних кореляцій на динаміку двоелектронної перезарядки іонів на полярних молекулах

В.М. Хмара М. Гнатіч В.Ю. Лазур О.K. Рейтій В.В. Рубіш

Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню

І.І. Бондар В.В. Суран І.І. Аксенюк Т.В. Дубровка

Залежність процесу утворення іонів Ва2+ від інтенсивності випромінювання при реалізації двоелектронного механізму в двох лазерних полях

О.K. Рейтій В.Ю. Лазур В.К. Рейтій

Квазікласична теорія тунельної іонізації атома паралельними електричним та магнітним полями

С.В. Гедеон В.Ф. Гедеон В.Ю. Лазур Є.А. Нодь

Диференціальні 3D-перерізи розсіяння електронів на атомі фтору

В.В. Данило О.Й. Миня О.К. Шуаібов І.В. Шевера З.Т. Гомокі М.В. Дудич

Характеристики сильнострумового наносекундного розряду на сумішах гелію та аргону з малими домішками пари води

В.Ю. Лазур М.І. Карбованець В.В. Алексій С.І. Мигалина

Метод спотворених хвиль неперервного спектру в теорії двоелектронної перезарядки

Володимир Михайлович Мазур

Вимірювання ізомерних відношень виходів для реакцій (γ,n) на важких ізотопах церію

А.А. Генерал В.А. Кельман Ю.В. Жменяк В.В. Звенигородський Ч.Д. Надь

Оптичне випромінювання плазмового струменя, що збуджується бар'єрним розрядом в сумішах аргон-повітря і гелій- повітря

І.В. Пилипчинець О.О. Парлаг Є.В. Олейников

Моделювання виходів продуктів фотоподілу ядер актинідів, індукованих гальмівним випромінюванням електронних прискорювачів

Р.М. Плекан В.Ю. Пойда

Розрахунок спектрів двонуклонних станів парно-парних ядер 64Zn та 74Se в адіабатичному наближенні

В.І. Жаба

Дейтрон: аналітичні форми хвильової функції та розподіл густини

І.І. Гайсак В.О. Мартишичкін Р.М. Плекан О.Г. Окунєв М.Т. Саболчій

Вимірювання абсолютної величини експозиційної дози на бетатроні Б-25