Випуск 40, 2016

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

Б. Біланич K. Flachbart A. Jurikova K. Csach В.М. Різак

Внутрішнє тертя в халькогенідних стеклах системи Ge-As-Se в області склування

О.О. Молнар Г.В. Васильєва І.І. Гайсак М.Т. Саболчій І.М. Стойка О.О. Грабар

Вплив електронного та гамма-опромінення на діелектричні властивості кристалів Sn2P2S6

М.В. Цигика О.О. Грабар

Динамічний інтерферометр на основі фотоіндукованого розсіяння світла у кристалі Sn2P2S6

Т.Я. Бабука К.Є. Глухов Ю.М. Височанський М. Маковська-Янусік

Роль дисперсійної взаємодії у стабільності структури шаруватого антиферомагнетика MnPS3

Д.І. Блецкан В.В. Вакульчак А.В. Лукач І.П. Студеняк

Електронна структура Ag2S і Ag2GeS3

І.І. Трикур І.І. Сакалош М.Ю. Січка С.О. Корпош В.М. Різак

Дослідження впливу рівня рН оточуючого середовища на динаміку фотоіндукованих змін у плівках бактеріородопсину

А. Барта Н. Попович А. Попович К. Велтруска Т. Духон С. Берча І. Халахан З. Гажова В. Матолін В.М. Різак

РФС дослідження плівок тиміну на полікристалічній поверхні оксиду титану

О.Б. Кондрат Р.М. Голомб А. Чік В. Токач М. Вереш В.М. Міца

Склад та локальне оточення атомів в плівках As2Se3 та їх зміна при дії когерентного випромінювання

С.І. Грабарь А.Я. Штейфан К.Є. Глухов І.П. Студеняк І.І. Небола

Модельні розрахунки енергетичної структури кристалів типу Сu6PS5Br

О.В. Шуста О.Г. Сливка В.С. Шуста

Діелектричні властивості та фазова р,Т -діаграма шаруватих кристалів CuBiP2Se6

І.П. Студеняк В.Ю. Ізай А.В. Бендак М.М. Куцик П.П. Гуранич П. Куш M. Мікула Б. Гранчіч T. Роч

Напилення та фізичні властивості тонких плівок на основі Cu6PS5I

Л.Ю. Хархаліс К.Є. Глухов Т.Я. Бабука

Електронна структура та оптичні властивості гетероструктур на основі кристалів In4Se3 і In4Te3

А. Попович Н. Попович В. Кохан Н. Цуд З. Гажова В. Матолін В.М. Різак

Вплив домішок Te та Se на структуру поверхні оксиду церію

І.Й. Росола О.І. Чобаль А.М. Халус В.М. Різак

Вплив технологічного модифікування на рефрактометричні властивості склоподібного As2S5

В.І. Жаба

Асимптотики фазової та хвильової функцій

О.М. Горбаченко Б.М. Бондар К.М. Солодовник О.М. Ткач І.М. Каденко Б.Ю. Лещенко В.А. Плюйко В.О. Желтоножський

Вплив методів опису гамма-переходів на характеристики ядерних реакцій

Є.А. Нодь С.В. Гедеон В.Ю. Лазур

Збудження електронним ударом нижчих рівнів атомів Mg, Ca та Sr

І.Є. Митропольський В.В. Кузьма О.М. Конопльов В.С. Буксар

Емісія фотонів з модифікованої сріблом поверхні NaCl при електронному бомбардуванні

І.І. Шафраньош І.Є. Митропольський В.В. Кузьма Ю.Ю. Свида М.І. Суховія

Свічення молекул урацилу на поверхні під дією пучка електронів

Антоніна Олександрівна Малініна

Параметри газорозрядної плазми бар’єрного розряду на сумішах парів дийодіду ртуті та неону

О.О. Молнар

Система регулювання температури для кріостату занурюваного типу