Випуск 39, 2016

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

А.Я. Штейфан В.І. Сідей І.І. Небола І.П. Студеняк

Кристалохімічний аналіз кристалічної структури PbGa2S4: модель зв'язкової валентності

Д.І. Блецкан В.В. Вакульчак А.В. Лукач І.П. Студеняк

Електронна структура Ag2SiS3

О.В. Шуста О.Г. Сливка В.М. Кедюлич В.С. Шуста

Вплив зовнішнього електричного поля на аномалію діелектричних властивостей кристалів CuInP2S6 та Ag0,05Cu0,95P2S6 в околі температури фазового переходу

І.М. Шкирта І.І. Небола

Трансформація фононних спектрів кристалів типу ABC3 з катіонними вакансіями

А. Барта Н. Попович А. Попович Н. Цуд Т. Духон К. Велтруска С. Берча І. Халахан З. Гажова В. Матолін В.М. Різак

Рентгенофотоелектронні спектроскопічні дослідження тонких плівок аденіну на поверхні окису титану

В.М. Рубіш В.К. Кириленко М.О. Дуркот В.М. Мар’ян А.А. Тарнай О.В. Горіна

Фазові перетворення в аморфних плівках SbxTe100-x

І.П. Студеняк А.В. Бендак В.Ю. Ізай А.М. Соломон П. Куш M. Мікула

Оптичні параметри опромінених рентгенівським випромінюванням тонких плівок Cu7GeS5I

А.М. Халус І.Й. Росола В.М. Різак

Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x

В.М. Міца О. Фегер С. Петрецький Р.М. Голомб В. Ткач

Низькотемпературна теплопровідність і бозонний пік в склоподібному с-As2S3

Д.А. Степанчиков А.В. Савчук О.Я. Корчемська

Анізотропна фотоселекція молекул бактеріородопсину в пурпурній мембрані з гексагональною кристалічною решіткою тримерів

В.І. Жаба

Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалу Reid93

І.І. Шафраньош Ю.Ю. Свида М.І. Суховія В.Ю. Шкиндя М.І. Шафраньош

Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину

О.Й. Миня О.К. Шуаібов З.Т. Гомокі В.В. Данило М.М. Чаварга Л.Е. Кукрі

Оптичні характеристики наносекундного розряду на суміші повітря з парами цинку

В.В. Данило І.В. Шевера О.Й. Миня З.Т. Гомокі Д.А. Калімулліна О.К. Шуаібов М.М. Чаварга

Дослідження характеристик імпульсного розряду над поверхнею водного розчину хлористого цинку

Ю.Ю. Свида М.І. Шафраньош Е. Шамудовський І.І. Перчак М.О. Маргітич М.І. Суховія М.М. Чаварга І.І. Шафраньош

Люмінесценція молекул гуаніну в газовій фазі під дією пучка електронів

Антоніна Олександрівна Малініна Олександр Миколайович Малінін

Параметри газорозрядної плазми бар’єрного розряду на сумішах парів дийодіду ртуті, азоту та гелію

Л.О. Бандурина С.В. Гедеон А.-К.В. Долинай Є.А. Нодь

Одночастинковий підхід до проблеми С2-фрагментації іонів фулерену С60q+ (q = 1, 2, 3) електронним ударом

О.В. Папп

Модернізація системи автоматизації магнітного мас-спектрометра МИ-1201

А.А. Горват В.В. Мінькович Є.І. Самусь

Вимірювання механічних властивостей твердих тіл на інфранизьких частотах